CAN BUS modul MCS-16

Inteligentna elektronička upravljačka jedinica za vozila policije, vatrogasaca i hitne pomoći. Upravljački CAN BUS modul MCS-16 sastoji se od glavne upravljačke kutije koja sadrži...

Pročitaj Više